Task in Formation logo

 

 


Task in Formation houdt zich bezig met consultancy- en opleidingsprojecten met betrekking tot informatisering.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een aanpak waarbij de aandacht is gericht op het beter inzetbaar maken van de mens op de werkplek. Centraal hierbij staat de wijze waarop informatie een rol speelt bij de uit te voeren taken van medewerkers. Op basis van informatieanalyse en werkplekanalyse wordt een voor de individuele medewerker optimaal opleidingstraject ontwikkeld.

Deze werkwijze is waar de naam Task in Formation haar oorsprong in heeft gevonden.
Visie

Task in Formation stelt zich graag op als partner van haar opdrachtgevers. Hieruit vloeit een synergetische aanpak van de kennisbehoefte binnen de onderneming.

Op deze basis verzorgen wij oplossingen die daar opleiden waar opleiden een toegevoegde waarde heeft bij het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelstellingen, hierbij gebruik makend van de meest beproefde methodieken op het gebied van efficiënte kennisoverdracht.
Contactgegevens

Telefoon:    +31 - (0)6 - 145 150 75
Fax:           +31 - (0)84 - 83 88 051
Postadres:  Bernadottelaan 259
         2037 GR Haarlem
         The Netherlands
 
E-mail:       info@tasif.com

Mission

Task in Formation provides experience in consultancy and training projects where the ‘I’ of ICT is the main drive.
Our approach is characterized by focusing on improving the way Human Capital is deployed in its day-to-day working environment. Center of attention is the way in which information plays a role in the tasks performed.
Based on information analysis and workplace analysis an optimized training curriculum is developed which best suits the individual employee.
It is this approach in which the name ‘Task in Formation’ found its origin.


Vision

At Task in Formation we gladly position ourselves as a partner of our constituents.
This results in a synergetic approach of the need for knowledge within the venture.
On this basis we implement solutions which direct the training effort toward those entities where training truly provides added value to achieving the set business objectives using proven methodologies in the field of efficient knowledge transfer.


QR code contact details


 

GoogleCopyright © 2000 Task in Formation
Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2012